Jak organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - prezentacja

Organizacja i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych - wykaz aktów prawnych


Dokumentacja przebiegu nauczania - jej rodzaje i sposób prowadzenia


Awans zawodowy nauczyciela


Ocena pracy nauczyciela


New Matura Refresher   - prezentacja


Kariera, cele - o roli planowania w rozwoju zawodowym   - prezentacja


Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego   - prezentacja


Bajkoterapia   - materiały poszkoleniowe


¦wiat za sto lat - scenariusz zajęć otwartych z elementami oceniania kształtującego w I klasie szkoły podstawowej
>> Załączniki do pobrania (ZIP)


Zeszyty metodyczne   - X Radomskie Zawody Matematyczne - 2009/2010


Zeszyty metodyczne   - Diagnoza edukacyjna - umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej


Zeszyty metodyczne   - XI Radomskie Zawody Matematyczne - 2010/2011


Zeszyty metodyczne   - Awans zawodowy nauczyciela - poradnik


Promowanie szkoły w środowisku lokalnym - prezentacja


Materiały z Konferencji Gombrowiczowskiej we Wsoli:

Gombrowicz w szkole - cz.1
Gombrowicz w szkole - cz.2


Diagnoza wstępna z matematyki. Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej


Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych


Żyję zdrowo- jak walczyć z nadwagą i złymi nawykami żywieniowymi naszych dzieci


Nauczanie przyjazne dla mózgu


SZKOŁA-DOM - czyli jak efektywnie współpracować z rodzicami


Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji i prowadzeniu projektów gimnazjalnych


Dostosowanie warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów


Ocenianie kształtujące. Doskonalenia kształcenia w szkole


Przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki w 2012 roku


Wyniki matury 2011 ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

Kurs piłki siatkowej

  • Blok - obrona (dostępna w siedzibie RODoN-u)

  • Rozgrywający - reżyser gry (dostępna w siedzibie RODoN-u)

  • Zagrywka (dostępna w siedzibie RODoN-u)