Etyczny aspekt diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

- seminarium dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych poprowadziła dr Katarzyna Wiejak - pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.