Symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego


Pierwszy dzień ferii w szkole? Ależ tak!
Jesteście zaskoczeni? Nie bardziej, niż nauczyciele i pracownicy obsługi Publicznego Gimnazjum nr 2!

17 lutego, pierwszego dnia zasłużonego, feryjnego odpoczynku, szkoła pełna była młodzieży, która zamiast leniuchować, wspólnie uczyła się i bawiła.

Korytarze zaklejone były plakatami, sale lekcyjne przekształciły się w siedziby komitetów wyborczych, pracownia informatyczna - w redakcję gazet. 94 uczniów z 10 szkół i wzięło udział w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dzięki uprzejmości p. Sławomira Kapusty , dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2, członkowie Szkolnych Klubów Europejskich z Gimnazjów nr 2, 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, 7, Zespołu Szkół Budowlanych, Elektronicznych, Spożywczych i Hotelarskich, II i XI Liceum Ogólnokształcącego oraz Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi, wzięli udział w finale międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Europejskie wybory Polaków”.

Przez 6 godzin uczniowie wcielali się w role kandydatów na posłów, dziennikarzy, pracowników Komisji Wyborczej. Zmierzyli się z trudnymi zadaniami stworzenia ordynacji wyborczej, przygotowania programów wyborczych, promowania kandydatów na posłów. Wiele emocji wzbudziła „wyborcza prasa” i konferencja prasowa kandydatów na posłów.

Wybory w okręgu Parlamentowo, którym pierwszego dnia ferii stała się nasza szkoła, zakończyły się wybraniem 10 „eurodeputowanych”. Wybory były powszechne, równe, tajne i proporcjonalne. Rywalizację wygrała Europejska Partia Ludowa(Chrześcijańscy Demokraci).

Organizatorem projektu był Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Projekt miał na celu zainteresowanie uczniów majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, przybliżenie zasad ich przebiegu. Przeprowadzony został według scenariusza przygotowanego przez Polską Fundację im. R. Schumana.

Projekt miał charakter czysto edukacyjny i pozbawiony był cech realnej, politycznej kampanii wyborczej.