Punkt konsultacyjny


W Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli prowadzony jest punkt konsultacyjny.

Informacji dotyczących Matury udzielają doradcy metodyczni:

  • Agnieszka Kozakiewicz - czwartek w godz. 14.30 - 15.30,

  • Piotr Darmas - wtorek w godz. 12.30 do 13.30.