W ramach obchodów Roku Czesława Miłosza
Pracownia Literatury Współczesnej Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego
Politechniki Radomskiej

zaprasza na odczyt,

dr Anny Spólnej

Poeta, który "znalazł się w Nigdzie". Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza,
który odbędzie się 6 czerwca 2011 roku o godz. 16:30
w sali 246 w Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym
w budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul.Chrobrego 31