JUŻ DZI¦ MOŻESZ ZGŁOSIĆ DOBRE PRAKTYKI Z TWOJEJ SZKOŁY

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI

FORMULARZ ON-LINE


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Rapackiego 24
I Międzyszkolny Konkurs Retoryczny "I Międzyszkolny Konkurs Retoryczny" - Zwrócenie uwagi młodzieży na kulturę słowa i potrzebę pielęgnacji języka polskiego, kształcenie umiejętności pięknego, sugestywnego przemawiania i logicznego formułowania własnych przemyśleń, dobór odpowiednich treści merytorycznych oraz właściwych srodków oddziaływania na odbiorców, promowanie sztuki pięknego przemawiania
Zainteresowanie młodzieży sztuka pięknego przemawiania, zaangazowanie w dbałość i odpowiedzialność za kulturę słowa oraz logiczne formułowanie własnych przemysleń.
Integracja młodzieżyz radomskich szkół podstawowych. Zawiązanie współpracy między nauczycielami języka polskiego. Efektywna współpraca z Radomskim Osrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Link do materiałów.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Rapackiego 24
Projekt: "Z Ustawą na Ty" "Z Ustawą na Ty" - poszerzenie świadomości prawnej uczniów w zakresie odpowiedzialności za swoje czyny
Zapoznanie uczniów z Ustawą o postepowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26.10.21982 r. z póĽn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem artykułów mówiacych o odpowiedzialności prawnej osób, które popełniły czyny karalne, czy też uległy przejawom demoralizacji.
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom.
Link do materiałów.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Miła 18
Projekt: Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów matematycznych wśród dzieci Matematyka to nie tylko liczby, działania, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo dobrej zabawy.
Wszyscy wiemy, że matematyka w życiu każdego człowieka pełni bardzo ważną rolę dlatego też staraliśmy się przekonać do tego naszych uczniów i zainteresować ich tą niezwykle przydatną dziedziną wiedzy. Aby to osiągnąć, w ciągu tygodnia organizowaliśmy konkursy i turnieje miedzyklasowe. Również na lekcjach odbywały się gry i zabawy oraz warsztaty matematyczne. Uczniowie PSP nr 34 w Radomiu polubili królową nauk. Zabawa była świetna, a cel edukacyjny został osiągnięty. Zaangażowanie uczniów w czasie trwania tygodnia matematyki jest najlepszą ewaluacją tego programu i świadczy o tym, że nasi uczniowie lubią ten przedmiot. MATEMATYKA dla niektórych nie stanowi żadnych tajemnic, a dla wszystkich jest bardzo przyjazna
Link do materiałów.

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kościuszki 7
Projekt: Realizacja filmu krótkometrażowego - udział w konkursie o zasięgu regionalnym W paĽdzierniku b.r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprosiła uczniów szkół z województwa mazowieckiego do udziału w konkursie filmowym "Dobre praktyki PRO WM 2007-2013". Konkurs polegał na realizacji krótkometrażowego filmu na temat zrealizowanych projektów unijnych na terenie naszego województwa. Do konkursu przystąpili uczniowie pod kierunkiem nauczyciela - Pana Jarosława Basaja, a jako temat filmu obrali budowę obwodnicy południowej m. Radomia, gdzie grupy z klas drogownictwa odbywały praktykę zawodową. W nagrodę 40-osobowa grupa uczniów odbyła 3 grudnia 2015 r. wycieczkę ufundowaną przez Organizatora konkursu.
Film konkursowy można obejrzeć na Facebooku szkoły oraz klikając na link - film.

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kościuszki 7
Projekty: "Szkoła na rynku pracy" oraz "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły" II edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła dla rynku pracy" - pierwsze miejsce w kraju miejsce w branży "Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane". Wyróżnienia dla laureatów, w postaci statuetek i dyplomów wręczył 6 grudnia 2013 roku w Warszawie sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki.Szczegółowe informacje na stronie KOWEZIU: Laureaci konkursu "Szkoła dla rynku pracy" - II edycja
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły" - pierwsze miejsce w kraju miejsce w branży "Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane". Wyniki zostały ogłoszone 16.04.2015 roku, zaś statuetki zostały przekazane na ręce Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych oraz współpracującej ze Szkołą Spółki ROSA-BUD na ogólnopolskiej gali zwycięzców w maju 2015r.Szczegółowe informacje na stronie KOWEZIU: Laureaci konkursu "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły" - III edycja