Doradcy zawodowi w radomskich gimnazjach

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Czartoryskiego
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Polskich Olimpijczyków
Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego
Publiczne Gimnazjum nr 6
Publiczne Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi
Publiczne Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich
Publiczne Gimnazjum nr 11 im. Bolesława Prusa
Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja
Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów
Publiczne Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II
Publiczne Gimnazjum nr 22z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły
Publiczne Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego