Organizacja konkursu

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

Pierwszy etap, trwający od 05.09 do 13.11.2011r., polegać będzie na rozwiązaniu zadań przygotowanych na Platformie Edukacyjnej moodle, zainstalowanej na portalu "Natura 2000 a turystyka".


W drugim etapie, trwającym od 21.11.2011r. do 16.01.2012r., wymagane będzie przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego obszaru Natura 2000.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin IV edycji, dostępne będą na portalu:
"Natura 2000 a turystyka" (http://natura2000.org.pl).