Szanowni Państwo,

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

w imieniu Mazowieckiego Wojewody, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Fundacji "Rodzice Szkole" serdecznie zapraszam na Mazowiecką Regionalną Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 27 października 2016 w godz. 10.30-15.00 (rejestracja od godziny 9:30) w Wyższej Szkole Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie. Chcielibyśmy, aby w tym ważnym, dla mazowieckiej i krajowej oświaty, wydarzeniu udział wzięły, obok przedstawicieli rad rodziców, osoby zarządzające szkołami, których rola przy budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego jest nie do przecenienia. Jednocześnie proszę o poinformowanie o powyższym radę rodziców kierowanej przez Panią/Pana szkoły ze wskazaniem możliwości uczestnictwa w konferencji dwóch jej członków. Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na witrynie www.radyrodzicow.pl.

Tematyka konferencji obejmuje m. in.:
- upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół;
- zewidencjonowanie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”