W związku z ewaluacją zewnętrzną prowadzoną w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przez zespół wizytatorów zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety on-line w dniu 23 maja 2017 r. (wtorek) w godz. 08:00 - 23:00.
Badanie ma na celu poznanie opinii Klientów na temat funkcjonowania Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i zawiera 12 pytań.

Należy korzystać z przeglądarki Chrom, Opera lub Mozilla.

Aby wypełnić ankietę należy

  • Wpisać w adres przeglądarki: www.seo2.npseo.pl/online/80466
  • Wpisać kod PIN: AK
  • pojawi się numer danej ankiety xxxxxxxx
  • samodzielnie otworzyć ankietę
  • po wypełnieniu ankiety pojawi się komunikat "sprawdź ankietę" lub "zakończ ankietę"
  • niewypełnione pola odpowiedzi zostaną zaznaczone kolorem
  • nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania
  • aby wprowadzić ankietę do systemu należy kliknąć na zakładkę "zakończ ankietę"

Dziękuję za udział w badaniu ankietowym,

Dyrektor RODoN
Edyta Wójcik