Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje następujące kursy kwalifikacyjne:

  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
  • Wczesne nauczanie języka obcego
  • Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., poz. 1575).

¦wiadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest równoważne dyplomowi studiów podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładowców stanowią eksperci i specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Uwaga! Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy.

Szczegółowych informacji udziela koordynator zespołu doradców metodycznych RODoN - p. Agnieszka Kozakiewicz: a.kozakiewicz@rodon.radom.pl, tel. 48 360 00 05.

Karta zgłoszenia do pobrania