Nowe technologie informacyjne w edukacji matematycznej. Szanse i zagrożeniaPolecamy Państwa uwadze konferencję edukacyjną organizowaną pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Wydzał Matematyczno-Przyrodniczy UKSW i Centrum Prawno-Informatyczne.

Odbędzie się ona 30 maja 2012 r. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na stronie Wydziału (www.wmp.uksw.edu.pl).


>>Link do konferencji <<