Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje grant "Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach projektu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" - Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 "Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest doskonalenie jakości pracy nauczycieli prowadzących zdalną edukację, udzielenie wsparcia w zakresie planowania procesu uczenia się oraz posługiwania się narzędziami TIK, a także podniesienie kompetencji w obszarze pracy zespołowej, komunikowania się i wymiany doświadczeń. Zdobyte umiejętności z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach nauki stacjonarnej. Znajomość nowych technologii i narzędzi spowoduje, że proponowane formy edukacyjne staną się bardziej efektywne i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.

Tematyka zajęć:

  • MS Teams (5 godzin)
  • Metodyka edukacji zdalnej (5 godzin)
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godzin)
  • Wykorzystanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (5 godzin)
  • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny)
  • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (3 godziny)

W ramach realizowanego grantu doradcy metodyczni RODoN przeprowadzą szkolenia i konsultacje dla 10 grup nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach w Radomiu oraz w powiecie radomskim Szkolenia realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Czas trwania projektu: listopad 2021 – kwiecień 2022.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli przedszkoli

Prowadzący
czas trwania spotkania: 5 godzin (15.30-19.30)
GRUPA 1 Ewa Wziątek 29.11 30.11 13.12 14.12 24.01 25.01
moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V moduł VI i VII
GRUPA 2 Agnieszka Rdzanek 29.11 30.11 13.12 14.12 11.01 25.01
moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V moduł VI i VII
GRUPA 3 Agnieszka Pętala 29.11 30.11 14.12 10.01 24.01 25.01
moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V moduł VI i VII
GRUPA 4 Agnieszka Wesołowska 30.11 13.12 14.12 10.01 24.01 25.01
moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V moduł VI i VII


Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prowadzący
czas trwania spotkania: 5 godzin (15.30-19.30)
GRUPA 5 Agnieszka Molenda 07.12 17.01 18.01 14.02 15.02 21.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V
GRUPA 6 Monika Podsiadło 07.12 04.01 17.01 18.01 21.02 22.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V
GRUPA 7 Ewelina Kacprzak 14.12 17.01 18.01 14.02 15.02 28.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V
GRUPA 8 Małgorzata Boruta 07.12 17.01 18.01 14.02 15.02 21.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V
GRUPA 9 Monika Pskit 14.12 17.01 18.01 14.02 15.02 28.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V
GRUPA 10 Monika Skórnicka 07.12 17.01 18.01 14.02 15.02 21.02
moduł VI i VII moduł I moduł II moduł III moduł IV moduł V

Dokumentacja projektowa:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz rezygnacji z udziału w projekcie


Plakat projektu w formacie PDF - pobierz