Podsumowanie projektu badawczego Epitafium21


Projekt realizowany z inicjatywy Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego we współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Parafią Świętego Wacława w Radomiu i Urzędem Miejskim w Radomiu trwał od listopada 2008r. do maja 2012r. ze. Jego celem była inwentaryzacja opisowa
i fotograficzna najstarszych nagrobków cmentarza położonych w strefie konserwatorskiej. Zadanie to realizowane było w dwóch edycjach:

I edycja - od listopada 2008r. do listopada 2009r. - podsumowanie zorganizowane zostało w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
w Radomiu. Z tej okazji zorganizowano wystawę prac fotograficznych uczniów poświęconą zabytkom cmentarza. Efekty pracy doceniła również kapituła nagrody Świętego Kazimierza, która przyznała nagrodę dla SKOZCR za popularyzację wiedzy historycznej wśród uczniów naszego miasta. Formą wyróżnienia uczniów zaangażowanych
w realizację programu była również wycieczka do Wilna zorganizowana pod koniec kwietnia 2010r., sfinansowana przez władze miasta.

II edycja - zainaugurowana spotkaniem nauczycieli na warsztatach metodycznych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a zakończona uroczystym podsumowaniem w Resursie Obywatelskiej. W projekcie uczestniczyło 28 radomskich szkół (5 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 14 szkół ponadgimnazjalnych). Realizowany był przez 312 uczniów i 71 nauczycieli, którzy uczestniczyli w 11 warsztatach metodycznych zorganizowanych przez RODoN i SKOZCR.
Dla 124 uczniów uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne, przeprowadzone społecznie przez Ewę i Remigiusza Kutyłów.
Praktyczna realizacja projektu wymagała częstych spotkań koordynatorów z uczniami i wspólnych wizyt na cmentarzu.


Efektem prac jest opracowanie 1 764 uproszczonych kart ewidencyjnych najstarszych nagrobków cmentarza oraz wykonanie ponad 7 tys. zdjęć wspomnianych obiektów historycznych z 46 najstarszych kwater cmentarza - głównie inskrypcji i detali plastycznych.