Bezpłatna nauka języków obcych dla pracowników Oświaty


Firma Funmedia (dawniej FunEnglish.pl) wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty ma zaszczyt zaprosić Państwa do Narodowego Programu Rozwoju e-Learningu 2.0.

Celem programu „Narodowy 2.0” jest upowszechnienie nowoczesnych multimediów edukacyjnych w systemie oświaty poprzez kształcenie językowe. Sposobem na jego realizację jest bezpłatne udostępnienie wysokiej jakości kursów językowych z serii 123. Dzięki wykorzystaniu kursów internetowych na własny użytek pracownicy oświaty zyskają możliwość zapoznania się z możliwościami multimediów edukacyjnych w procesie nauczania oraz podniosą swoje kompetencje cyfrowe.

Nowe technologie dla edukacji
Rozwój technologii nie ominął sektora edukacji. Aby sprostać wyzwaniom stawianym szkole, trzeba być nowoczesną szkołą. Jednym słowem, nie sposób oferować efektywnej nauki bez znajomości najnowszych rozwiązań edukacyjnych. W obecnych czasach media elektroniczne uzupełniają książki. Komputery, tablety i tablice interaktywne to narzędzia, których stosowania coraz częściej wymagają zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Nic w tym dziwnego. Nauka dzięki multimediom staje się nie tylko ciekawsza, ale i bardziej skuteczna.

Korzyści
Wszyscy pracownicy oświaty, którzy zdecydują się przystąpić do programu otrzymają certyfikat oraz bezpłatny dostęp do jednego z wybranych kursów językowych: Angielski123.pl, Niemiecki123.pl, Hiszpański123.pl. Program składa się z 4 elementów, każdy został skierowany do nieco innej grupy odbiorców, każdy organizowany we współpracy z innym partnerem.

1. Program dla dyrektorów Szkół (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty - OSKKO)
2. Program dla nauczycieli (Ośrodek Rozwoju Edukacji – ORE)
3. Program dla bibliotek publicznych (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - FRSI)

Możliwość współtworzenia programu
Beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju e-Learningu 2.0 są pracownicy oświaty, jednak to dyrektorzy tych placówek są kluczowymi jednostkami jeśli chodzi o propagowanie Programu. Państwa zaangażowanie jest w stanie przynieść bardzo duży efekt, którym ma być dotarcie do jak największej ilości pracowników oświaty.
Dlatego liczymy na ogromne wsparcie z Państwa strony w propagowaniu Programu, wśród placówek oświatowych z Państwa otoczenia. Wspólnie z Państwem chcemy podnosić kompetencje nauczycieli w Polsce.
3 kroki, które umożliwią start w programie:
- Chęć udziału w programie powinno wyrazić co najmniej 2 nauczycieli (także pracownicy administracji lub bibliotekarze szkolni),
- Aby nauka odnosiła efekty, trzeba logować się co najmniej 2 razy w tygodniu,
- Każdy uczestnik może uczyć się tylko 1 języka w danym semestrze.
Narodowego 2.0 i ucz się języków bezpłatnie

Dołączyć do programu można poprzez - rejestrację. Zapraszamy na stronę:    www.narodowy2.pl

Pozdrawiamy
Zespół Funmedia