Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego


Chcielibyśmy Państwa gorąco zaprosić na konferencję organizowaną przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nt. „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zmiany dotyczące kształcenia ustawicznego, w tym w szczególności kształcenia w formach pozaszkolnych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.
Spotkanie odbędzie się 19.12 w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://euroguidance.pl/index.php?id=info18