Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkurs:

RADOM OBYWATELSKI


Konkurs ma na celu promocje inicjatyw i postaw obywatelskich.

Konkurs „RADOM OBYWATELSKI” jest pomysłem nowym, ale czerpiącym z dotychczasowych praktyk naszego samorządu w dziedzinie nagradzania za ważne
i cenne inicjatywy i postawy społeczne.

O nagrody w konkursie można ubiegać się w 3 kategoriach:

1. Kategoria „Dobre Praktyki”- w ramach której promowane będą najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje pozarządowe.

2. Kategoria „Dobroczyńca Roku” ( dla osoby fizycznej) - w ramach której nagrodzone zostanie społeczne zaangażowanie osób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych, są ich członkami lub wolontariuszami, jak również osób, które same realizowały inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

3. Kategoria „Darczyńca Roku” (dla osoby prawnej) - w ramach której nagrodzone zostaną zgłoszone do konkursu firmy, przedsiębiorstwa itp., które w swojej codziennej działalności nie zapominają o najbardziej potrzebujących tego miasta i wspierają swoją obywatelska postawę organizacje pozarządowe, a także zwykłych mieszkańców.

Najciekawsze projekty i inicjatywy zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Miasta www.radom.pl.
Zgłoszenia w wersji papierowej oraz elektronicznej, można składać na załączonych do ogłoszenia formularzach zgłoszeniowych do dnia 29 marca 2013r. na adres:

Sekretariat Prezydenta Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu, 26-600 Radom, ul.J.Kilińskiego 30, e-mail: cop@umradom.pl z dopiskiem: Konkurs „RADOM OBYWATELSKI.”
W załączniku przesyłamy formularze zgłoszeniowe oraz informacje o konkursie.

Zarządzenie Nr 3518/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 marca 2013 roku                 
RADOM OBYWATELSKI - konkurs                 
Dobre praktyki - formularz                 
Dobroczyńca roku - formularz                 
Darczyńca roku - formularz