Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Juliusza Słowackiego 17

26-600 Radom

Konto bankowe: Bank PeKaO S.A.

80 1240 3259 1111 0010 3721 0325