Polska wersja językowa English version

Spotkanie z rodzinami uczestniczącymi w projekcie

3 lutego 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci zorganizowane zostało spotkanie integracyjne z rodzinami objętymi działaniami projektowymi. W spotkaniu wzięło udział 13 matek i 24 dzieci w wieku od siedmiu miesięcy do trzynastu lat. Dziećmi zajęły się nauczycielki, które prowadziły zajęcia dydaktyczno - opiekuńcze, natomiast kobiety wymieniały się doświadczeniami, opowiadały o codziennych problemach oraz o najważniejszych sprawach wymagających szybkiej interwencji.
W trakcie spotkania pozyskane zostały cenne informacje dotyczące oczekiwań i potrzeb kobiet w  związku z  poprawą  współpracy  rodzin ze  szkołą.  Dzieci  tańczyły,  uczyły się i bawiły z wykorzystaniem metody dramy oraz przygotowywały niespodzianki dla rodziców. Zrobiona została wystawa prac manualnych, uczniowie wręczyli prezenty mamom i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Po poczęstunku do dyspozycji pozostawał szkolny pedagog, z którym można było odbyć indywidualne konsultacje.