Polska wersja językowa English version

Families and School Together in European Regions

Rodziny i Szkoły Razem w Regionach Europejskich

Problematyka projektu dotyczy bardzo ważnych i kluczowych kwestii dla współczesnych społeczeństw, a mianowicie wykluczenia społecznego ze względu na niskie wykształcenie oraz brak pracy, zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, przygotowania nauczycieli (poszerzenie ich kompetencji) do przyszłej pracy w zmieniającym się środowisku edukacyjnym.

Najważniejszym celem tego projektu jest opracowanie międzynarodowej publikacji oraz przygotowanie narzędzi i metod pracy, które będą mogły być zaadaptowane do konkretnych warunków i wykorzystane w różnych szkołach na terenie całej Europy i będą pomocne w pracy z grupami, do których jest adresowany niniejszy projekt.

Projekt Comenius Regio realizowany przez radomskie konsorcjum jest do tej pory jedynym tego rodzaju projektem na Mazowszu.

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie trwałej relacji pomiędzy Sefton Children Schools and Families oraz instytucjami edukacyjnymi w Radomiu. Ma to na celu wsparcie obu regionów w pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, co wpłynie na aspiracje oraz osiągnięcia uczniów i jednocześnie podniesie standardy szkolne.

Zastosowanie opracowanego programu praktyk zawodowych pomiędzy dwoma regionami umożliwi praktykom, w tym również nauczycielom, wczesne wykrywanie czynników wpływających na przedwczesne zakończenie nauki szkolnej oraz szybkie i skuteczne zastosowanie działań temu zapobiegających.