Polska wersja językowa English version

Wdrażanie programu "Szkoła dla Rodziców" - spotkanie z liderami

3 października 2011r. w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zorganizowane zostały zajęcia dla liderów ze szkół podstawowych, którym zaproponowano prowadzenie spotkań z całymi rodzinami. Po zaprezentowaniu celów projektu "Szkoły i rodziny razem w regionach europejskich" oraz dotychczasowych dokonań kosorcjum polskiego i brytyjskiego, przedstawiono założenia programu "Szkoła dla Rodziców" i spodziewane efekty. Uczestnicy zajęć informacyjnych otrzymali publikację zawierającą przykładowe scenariusze spotkań.
Miesiąc później odbyło się kolejne spotkanie. Omówiono wówczas szczegółowo zasady realizacji programu i sposób dokumentowania działań.