Polska wersja językowa English version

"Szkoła dla rodziców"

Spotkanie, które odbyło się 12 maja 2011 roku miało na celu kształtowanie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. Zorganizowane zostały zajęcia z wizażystką mające służyć wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Po warsztatch z autoprezentacji uczestnicy uczyli się metodą dramy sztuki asertywności, wymieniali doświadczenia z zakresu poszukiwania pracy i wspólnie analizowali ogłoszenia pracodawców.