Polska wersja językowa English version

"Szkoła dla rodziców"

Zajęcia przeprowadzone 20 czerwca 2011 roku skoncetrowane były na problemach socjalnych i ich wpływie na rozwój i edukację dziecka w rodzinie. Wnikliwej analizie poddana została rola ojca oraz wady i zalety życia w wielopokoleniowej rodzinie. Poruszony został problem zdrowego odżywiania. Uczestnicy spotkania wymieniali się przepisami kulinarnymi, a następnie przygotowywali potrawy w trakcie wspólnego grillowania. Na spotkaniu dokonano ewaluacji dotychczasowych działań w ramach "Szkoły dla rodziców" oraz określono potrzeby i oczekiwania rodzin, które zostaną uwzględnione w drugim roku realizacji projektu. Wnioski:

  • istnieje potrzeba systematycznych spotkań integracyjno-doradczych z rodzinami,
  • ważne jest pokazywanie prawidłowych relacji w rodzinie i budowanie właściwego modelu wychowawczego,
  • spotkania z matkami są istotnym elementem wzmacniania samooceny oraz motywują do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • istnieje zapotrzebowanie na spotkania terapeutyczne z psychologiem,
  • organizowane zajęcia w ramach "Szkoły dla rodziców" powinny obejmować całe rodziny.