Polska wersja językowa English version

Pierwsze spotkanie partnerów projektu (23-24 listopada 2010)

Po raz pierwszy doszło do spotkania wszystkich parnterów projektu. Do Radomia przyjechali goście z Sefton. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w Polsce. Pobyt delegacji poświęcony był merytorycznym zagadnieniom projektu oraz prezentacji własnych praktyk. W czasie wizyty goście:

  • zapoznali się z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 (obserwacja pracy uczniów i nauczycieli),
  • gościli w Urzędzie Miejskim (spotkanie z wiceprezydentem, omówienie kolejnych działań),
  • uczestniczyli w konferencji w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W programie znalazło się również zwiedzanie miasta, wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego i koncert w wykonaniu dzieci ze szkoły muzycznej - jednej z najnowocześniejszych w Europie.