Polska wersja językowa English version

Szkoła dla rodziców

Podczas kolejnego spotkania z rodzinami w PSP nr 17 zaprezentowano i porównano systemy edukacyjne i wychowawcze w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Uczestnicy oglądali film przedstawiający funkcjonowanie partnerskich szkół oraz Centrów Dziecięcych w Sefton.
Po prezentacji multimedialnej wywiązała się dyskusja na temat dobrych i złych stron obydwu systemów wychowawczych. Rodzice mówili o swoich metodach wychowawczych i wymieniali się doświadczeniami. Uczestniczące w spotkaniu dzieci włączały się w dyskusję, a w międzyczasie przygotowywały pod opieką nauczycielek prezentacje multimedialne.