Polska wersja językowa English version

Wyjazd grupy FASTER do Wielkiej Brytanii

Do Sefton udało się sześć osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Przedstawiciele grupy FASTER odwiedzili partnerskie szkoły i placówki. Ważnym punktem wizyty była ewaluacja dotychczasowych działań. Po intensywnej pracy w grupach ustalono mocne i słabe strony współpracy. W trakcie obrad zaplanowane zostały również działania na przyszły rok. Brytyjczycy bardzo dobrze ocenili zainicjowaną przez nas ideę "Szkoły dla rodziców". Po ustaleniu tematyki spotkań, publikacji scenariuszy zajęć i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla rodziców i opiekunów wprowadzone będą pilotażowo do wybranych szkół w obydwu krajach.
W trakcie wizyty grupa uczestniczyła w spotkaniu z merem Southport, zwiedziła Liverpool, a ostatniego dnia rozegrała turniej w kręgielni.