Dyrektor
Edyta Wójcik
edyta.wojcik@rodon.radom.pl
Dyżur: wtorek godz. 13:00-14:00

Koordynator Zespołu Doradców Metodycznych
Agnieszka Kozakiewicz
a.kozakiewicz@rodon.radom.pl
Dyżur: czwartek godz. 14:00-15:00

Doradcy metodyczni