Polska wersja językowa English version

Wizyta robocza w Sefton (28.02 - 04.03.2011r.)

Sześcioosobowa grupa odbyła pięciodniowe praktyki zawodowe w brytyjskich placówkach. W czasie pobytu nauczyciele zapoznali się z systemem edukacji w Wielkiej Brytanii, uczestniczyli w zajęciach dla uczniów i rodzin. Poczynili wiele istotnych obserwacji, na podstawie których stwierdzono, że pożądane jest:

  • poszerzenie zakresu oddziaływań polisensorycznych w procesie dydaktycznym,
  • zaangażowanie rodziców i opiekunów w działania placówek edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych,
  • zintensyfikowanie oddziaływań szkoły w zakresie współpracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo,
  • objęcie opieką edukacyjno-socjalną kobiet od momentu zajścia w ciążę,
  • zwiększenie liczby nauczycieli wspomagających w każdego rodzaju placówce dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza na pierwszym etapie kształcenia,
  • pozyskanie środków finansowych na doposażenie sal lekcyjnych i gabinetów terapeutycznych.