Polska wersja językowa English version

Rozpoczyna się realizacja pierwszego na Mazowszu projektu Comenius Regio (sierpień 2010)

"Families and Schools Together in European Regions" (Rodziny i Szkoły Razem w Regionach Europejskich") to projekt dotyczący problemu wykluczenia społecznego. Realizowany będzie od 2010 do 2012 roku przez:

  • Urząd Miejski w Radomiu,
  • Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Publiczną Szkołę Podstawową nr 17,
  • Sefton Children Schools and Families,
  • Linaker Primary School,
  • St Oswalds Church of England Primary School,
  • Sefton Primary Care Trust.

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie trwałej relacji pomiędzy Sefton Children Schools and Families i instytucjami edukacyjnymi w Radomiu. Celem partnerstwa jest poprawa spójności społecznej poprzez udzielanie wsparcia obydwu regionom w pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Międzynarodowe działania będą miały istotny wpływ na podniesienie standardów szkolnych, co przełoży się na osiągnięcia uczniów. Wypracowane metody ułatwią innowacyjne podejście do edukacji rodzin.
Władze lokalne miast partnerskich wytworzą procedury, które umożliwią przeprowadzenie praktyk zawodowych oraz projektów badawczych. Zapewni to przetrwanie partnerstwa poza czas trwania projektu Comenius Regio.