RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka


02.03.2017, godz. 14.30 - warsztaty
Zestawy zadań finałowych Radomskich Zawodów Matematycznych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

07.03.2017, godz. 15.00 - seminarium
Matematyka. Lubię to. Relacja z konferencji krajowej SNM
IV LO, ul. Mariacka 25

07.03.2017, godz. 15.00 - seminarium
Szkolnictwo zawodowe w świetle nowej reformy oświaty
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.03.2017, godz. 13.00 - lekcja otwarta
Dzień liczby Pi - kl.1
IV LO, ul. Mariacka 25

14.03.2017, godz. 15.00 - seminarium
Podstawa programowa szkolnictwa zawodowego w świetle nowej reformy oświaty
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

15.03.2017, godz. 15.20 - warsztaty - ODWOŁANE
Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej wg. nowej podstawy programowej
XI LO, ul. 11 Listopada 27


16.03.2017, godz. 14.30 - warsztaty
Szkoły ćwiczeń
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.03.2017, godz. 16.15 - czwartkowe metodyczne spotkania katechetów Radomia
Duchowość katechety
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

16.03.2017, godz. 16.00 - warsztaty
Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.03.2017, godz. 16.15 - warsztaty
Wykorzystanie technologii informatycznych na katechezie - jako forma aktywizacji pracy z uczniami
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

20.03.2017, godz. 15.00 - seminarium - ODWOŁANE
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w świetle nowej reformy oświaty
RODoN, ul. J. Słowackiego 17


23.03.2017, godz. 17.00 - warsztaty
Ocenianie kształtujące
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

23.03.2017, godz. 16.00 - warsztaty
Konstruktywne sposoby radzenia sobie z "trudnymi" emocjami
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.03.2017, godz. 15.30 - warsztaty
Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach przedmiotów przyrodniczych: fizyki, biologii, geografii
PG nr 23, ul. Kilińskiego 25

27.03.2017, godz. 17.00 - warsztaty
Umiejętności społeczne w pracy nauczyciela
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

27.03.2017 godz. 15.00 - seminarium
Innowacyjność w kształceniu zawodowym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17<

27.03.2017, godz. 15.30 - warsztaty
Eksperymenty i obserwacje przyrodnicze w nowej podstawie programowej
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

28.03.2017, godz. 15.00 - warsztaty
Metoda kruszenia w rozwiązywaniu zadań
IV LO, ul. Mariacka 25

29.03.2017, godz. 15.00 - warsztaty
Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego
ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36

29.03.2017, godz. 15.20 - warsztaty
Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej wg. nowej podstawy programowej
XI LO, ul. 11 Listopada 27Sieć współpracy:

01.03.2017, godz. 15.30
Mój region - moja Ojczyzna
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

06.03.2017, godz. 12.30
Diagnoza sprawdzająca poziom umiejętności grup sportowych
PSP nr 3, ul. Sobieskiego 12

06.03.2017, godz. 15.30
Projekt w pracy SKE
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

06.03.2017, godz. 13.00
Edukacja kulturalna. Spotkanie z przedstawicielami instytucji kultury
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

07.03.2017, godz. 14.00
Arteterapia sposobem na kształtowanie postaw i wychowanie do wartości dzieci i młodzieży
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

15.03.2017, godz. 15.30
Praca z uczniem zdolnym - Radomskie Zawody Fizyczne
PG nr 23, ul. Kilińskiego 25

21.03.2017, godz. 14.30 - ZMIANA MIEJSCA
Diagnoza sprawdzająca poziom umiejętności grup sportowych
PG nr 10, ul. Długojowska nr 6
ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36

24.03.2017, godz. 16.15
Metody aktywizujące w pracy z Pismem Świętym. Opracowanie scenariuszy katechez
Wydział Katechetyczny , ul. Malczewskiego 1

28.03.2017, godz. 14.00
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

31.03.2017, godz. 15.45
Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera ("Mam Asa w klasie")
ZSS nr 1, ul. Armii Ludowej 1a

31.03.2017, godz. 15.30
Praca z uczniem zdolnym
V LO, ul. Traugutta 52a (sala A7)

31.03.2017, godz. 15.00
Angliści w sieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17
Polecamy

"Kultura czytania 2017" - II ogólnopolska konferencja dla blibliotekarzy


Konferencja szkoleniowa dotycząca wdrażania podstawy programowej z informatyki


Konkurs "Szkoła ćwiczeń" dla szkół województwa mazwieckiego


Ogólnopolski konkurs "Wiem jak uczyć o energii jądrowej"


Letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii


Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl


Konkurs MEN - "Wolontariusz Roku"Akcja "Małe Wielkie Historie w polskich szkołach"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy i wsparcia


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dopalaczy


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Doskonalące:

Wspomaganie szkół i placówek

więcej...

Edukacja kulturalna


         Oferta placówek kultury

więcej...

Przydatne linki