RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        

Najbliższe zajęcia:

UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


7.05.2018, godz. 14.30 - warsztaty
Zabawy ruchowe z muzyką jako narzędzie w terapii negatywnych emocji dziecięcych
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

9.05.2018, godz. 15.00 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

9.05.2018, godz. 15.30 - seminarium
Radom - oblicza miasta. Jak uczyć o stylach architektonicznych, wykorzystując eklektyczną zabudowę Radomia (cz.I)
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

9.05.2018, godz. 16.00 - seminarium
Egzamin z matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

9.05.2018, godz. 14.30 - warsztaty
Ważę, mierzę, doświadczam… Propozycja zabaw rozwijających wśród dzieci umiejętności myślenia naukowego
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

11.05.2018, godz. 15.30 - warsztaty
Wczesna diagnoza autyzmu (cz. II)
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.05.2018, godz. 14.30 - warsztaty
Nauczanie przyjazne mózgowi, czyli jak z pomocą neurodydaktyki wspierać szkolną codzienność dzieci
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

16.05.2018, godz. 15.00 - seminarium
Podstawa programowa w świetle nowych zmian - proponowane zmiany w strukturze
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.05.2018, godz. 15.20 - warsztaty
Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola i świetlicy szkolnej
XI LO, ul. 11 Listopada 26, s.201

16.05.2018, godz. 17.00 - warsztaty
Jak zaktywizować uczniów? - czyli TIK na lekcjach chemii i biologii(cz.2) (szyfrowanie w QR code oraz quiz Kahoot)
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.05.2018, godz.16.00 - warsztaty
Czytam, piszę, liczę - jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole
PP 1, ul. Zientarskiego 3

17.05.2018, godz. 10.00 - warsztaty
Projekt muzyczny "Wespół zespół"
PSP nr 19,ul. Energetyków 10

17.05.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Dialog motywujący - rodzic, nauczyciel, uczeń
PSP 21, ul. Trojańska 5

18.05.2017, godz. 16.30 - lekcja otwarta PRZENIESIONE
25.05.2018, godz. 16.30 - lekcja otwarta
Metodyka nauczania net-dropu
PSP 3,ul. Sobieskiego 12

18.05.2018, godz. 15.30 - warsztaty
Obraz narzędziem komunikacji - strategie wizualne w usprawnianiu komunikacji i umiejętności społecznych dziecka z ASD
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

21.05.2018, godz. 8.00 - lekcja otwarta
Badminton jako alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego
ZSEkonomicznych, ul. Wernera 22

23.05.2018, godz. 15.30 - gra terenowa
Impreza na Orientację, czyli wędrówka z mapą w mieście
RODoN, ul. J. Słowackiego 17 i Park Kościuszki

23.05.2018, godz. 16.30 - wycieczka po mieście
Radom - oblicza miasta. Jak uczyć o stylach architektonicznych wykorzystując eklektyczną zabudowę Radomia (cz.II)
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.05.2018, godz. 17.00 - warsztaty
Metody pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na pierwszym etapie nauczania
PSP 21, ul. Trojańska 5

25.05.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Komunikowanie się - zdolność budowania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

29.05.2018, godz. 14.30 - szkolenie
Sprawdzian ósmoklasisty
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.05.2018, godz. 15.00 - seminarium
Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi jako element prawidłowej realizacji polityki oświatowej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.05.2018, godz. 13.30 - lekcja otwarta
Amazing journeys - talking about travelling
PSP nr 4, ul. Wyścigowa 49Sieć współpracy:

21.05.2018, godz. 17.00
Aktywni - Kreatywni! Europejski Dzień Języków 2018 - Gra Miejska
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.05.2018, godz. 15.30
"Twoje dane - twoja sprawa". Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego GIODO
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

29.05.2018, godz. 16.00
Arteterapia w procesie edukacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.05.2018, godz. 17.00 ZMIANA DATY
29.05.2018, godz. 17.00
Rozwiązania innowacyjne w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
PSP 21, ul. Trojańska 5
Polecamy

Zaproszenie do Akademii Liderów Oświaty


Nabór do stypendium "Marzenie o nauce"


Bezpłatna mammografia


Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


Lekcje z ZUS - szkoły ponadgimnazjalne


Projekt z ZUS - szkoły podstawowe i gimnazja


Egzamin ósmoklasisty


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy i wsparcia


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dopalaczy


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki