RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        

KLAUZULA RODO


UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


09.09.2019, godz. 14.30 - warsztaty
Wprowadzenie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.09.2019, godz. 16.00 - zespół zadaniowy
Opracowanie raportu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego z języka angielskiego dla uczniów klas 3
PSP nr 4, ul. Wyścigowa 49

16.09.2019, godz. 14.00 - warsztaty
Wprowadzenie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej
IV LO, ul. Mariacka 25

17.09.2019, godz. 12.30 - zespół samokształceniowy
Prace domowe - przymus czy wyzwanie?
PSP nr 25, ul. Starokrakowska 124/128

17.09.2019, godz. 14.00 - seminarium
Regulacje prawne w zakresie zmian w szkolnictwie zawodowym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

19.09.2019, godz. 15.00 - warsztaty
Egzamin ósmoklasisty z matematyki, czyli jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczne
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

19.09.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Ocenianie kształtujące w teorii i praktyce
PSP 21, ul. Trojańska 5

19.09.2019, godz. 14.30 - warsztaty
Awans zawodowy nauczycieli. Jakie działania planować na okres stażu w kontekście kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

19.09.2019, godz. 8.45 - lekcja otwarta "muzyka" w klasie VII integracyjnej
Wychowanie do wartości: wrześniowe tradycje wojskowe w literaturze i w pieśni
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

20.09.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela religii
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

23.09.2019, godz. 14.00 - warsztaty
Przygotowanie do matury uczniów klasy trzeciej
IV LO, ul. Mariacka 25

23.09.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Obserwacja, diagnoza i ocena gotowości szkolnej w wychowaniu przedszkolnym
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

24.09.2019, godz. 14.00 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.09.2019, godz. 15.30 - zajęcia terenowe
80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Radom w okresie wojny i okupacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.09.2019, godz. 11.20 - lekcja otwarta
Utrwalenie materiału leksykalno - gramatycznego w klasie 6
PSP nr 4, ul. Wyścigowa 49

26.09.2019, godz. 15.00 - warsztaty
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

26.09.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela - plany i sprawozdania
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

27.09.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.09.2019, godz. 12.45 - lekcja otwarta
TIK w edukacji historycznej. II wojna światowa 1939-40 w Europie - powtórzenie
PSP nr 29, ul. Ceglana 14, sala 19

30.09.2019, godz. 14.00 - zajęcia otwarte
Przygotowanie do matury uczniów klasy trzeciej
IV LO, ul. Mariacka 25

30.09.2019, godz. 14.30 - warsztaty
Zajęcia rozwijające kreatywność w szkole podstawowej - przykłady, zabawy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17


Sieć współpracy

18.09.2019, godz. 15.30
Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną. Diagnoza potrzeb.
RODoN, ul. J. Słowackiego 17Polecamy

Konferencja OEiiZK "Kreatywny uczeń używa TIK" w Radomiu


Konkurs fotograficzny "Pamięć wojny - wojna obronna Polski w 1939 r." dla mieszkańców Mazowsza - zgłoszenia do 31 października 2019


Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny prowadzi ogólnopolską akcję edukacyjną - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami


MEN - ocena pracy - Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela


Projekt ORE "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"


Egzamin ósmoklasisty


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Archiwum


Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
Poradnik dla szkół
Monitoring wizyjny wskazówki
Poradnik dotyczący zatrudniania
Urząd Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki