RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Nr 229/2017) * Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * seminaria * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół

Najbliższe zajęcia:

UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


3.10.2017, godz. 15.30 - zespół zadaniowy
"Twoje dane - Twoja sprawa" - realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego GIODO
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

4.10.2017, godz. 15.00 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

5.10.2017, godz. 15.00 - warsztaty
Gry i zabawy ruchowe pochodzące z innych krajów
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

5.10.2017, godz. 15.00 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

9.10.2017, godz. 14.30 - seminarium
Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

10.10.2017, godz. 15.30 - warsztaty
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego: H. Gardnera. Teoria Inteligencji Wielorakich – praktyczne rozwiązania. Część I: Inteligencja lingwistyczna i inteligencja przyrodnicza
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

11.10.2017, godz. 16.00 - szkolenie
Zmiany w podstawie programowej z chemii 2017r.
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

11.10.2017, godz. 15.00 - seminarium
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach i co dalej?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.10.2017, godz. 15.00 - warsztaty
Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.10.2017, godz. 17.00 - szkolenie
Zmiany w podstawie programowej 2017 - język obcy nowożytny
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.10.2017, godz.15.30 - warsztaty
Zabawy ruchowo – muzyczne, jako skuteczny element wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka w kontekście edukacji włączającej
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

19.10.2017, godz. 15.20 - warsztaty - UWAGA!! ZMIANA TERMINU
26.10.2017, godz. 15.20 - warsztaty
Doradztwo edukacyjno - zawodowe uczniów niepełnosprawnych
XI LO w Radomiu, ul. 11 Listopada 27, s.201

24.10.2017, godz. 14.30 - warsztaty
"Nie taki diabeł straszny…" Jak przygotować się do mojej pierwszej lekcji otwartej?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.10.2017, godz. 17.00 - warsztaty
Zmiany w podstawie programowej 2017 - język obcy nowożytny
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.10.2017, godz. 17.00 - warsztaty
Realizacja podstawy programowej na I etapie kształcenia
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

25.10.2017, godz. 16.00 - szkolenie
Aspekty prawne tworzenia pracowni chemicznych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.10.2017, godz. 15.00 - seminarium
Wolontariat korporacyjny jako forma współpracy z pracodawcami
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.10.2017, godz. 15.00 - warsztaty
Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.10.2017, godz. 16.00 - warsztaty
Planowanie i dokumentacja nauczyciela wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej
PP nr 1, ul. J. Zientarskiego 3

27.10.2017, godz. 16.15 - warsztaty
Aktywizacja pracy ucznia na katechezie
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

31.10.2017 godz. 15.30 - warsztaty
Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17Sieć współpracy:

3.10.2017, godz. 16.30
Arteterapia w procesie edukacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

9.10.2017, godz. 15.00
Program edukacji kulturalnej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.10.2017, godz. 17.00
Rozwiązania innowacyjne w edukacji wczesnoszkolnej
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

21.10.2017, godz. 10.00
Mój region - moja Ojczyzna. Znani i nieznani Ziemi Radomskiej - Witold Gombrowicz
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

20.10.2017, godz. 16.15
Techniki uczenia się
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1


Polecamy

Ogólnopolski konkurs historyczny "Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie". Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)


42. Olimpiada Artystyczna


Lekcje z ZUS - szkoły ponadgimnazjalne


Projekt z ZUS - szkoły podstawowe i gimnazja


Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach i placówkach oświatowych"


Egzamin ósmoklasisty


Konkurs na komiks ekonomiczny - IX edycjaAkcja "Małe Wielkie Historie w polskich szkołach"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy i wsparcia


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dopalaczy


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki