RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        

Najbliższe zajęcia:

KLAUZULA RODO

UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


01.04.2019, godz. 16.30 - warsztaty
TIK w pracy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

02.04.2019, godz. 15.00 - szkolenie
Nauczanie przez odkrywanie - metoda IBSE na lekcjach biologii i przyrody
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

03.04.2019, godz. 13.15 - seminarium
Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

03.04.2019, godz. 15.30 - seminarium
Radomskie Zawody Geograficzne "Z mapą dookoła świata" - jak przygotować uczniów do II etapu konkursu?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

04.04.2019, godz. 15.00 - warsztaty
Rytmika w przedszkolu i szkole
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

04.04.2019, godz. 17.15 - warsztaty
Awans zawodowy na nauczyciela – zakończenie stażu
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

05.04.2019, godz. 16.00 - seminarium
Jak przygotować uczniów do konkursu chemicznego?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

05.04.2019, godz. 8.00 - lekcja otwarta
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań w klasie siódmej szkoły podstawowej
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

05.04.2019, godz. 15.00 - warsztaty
Muzycznie i plastycznie: Wielkanoc dla Najmłodszych
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

05.04.2019, godz. 8.00 - lekcja otwarta
Romantycznie: przedstawiciele muzyki XIX wieku
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

06.04.2019, godz. 9.00 - seminarium
Budowanie schematów oceniania zadań konkursowych
IV LO, ul. Mariacka 25

08.04.2019, godz. 15.30 - zespół zadaniowy - ODWOŁANE
16.04.2019, godz. 15.30 - ODWOŁANE
Inspiracje na innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

09.04.2019, godz. 16.30 - warsztaty - ODWOŁANE
Moniuszko i jego muzyka. Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

10.04.2019, godz. 15.20 - warsztaty - ODWOŁANE
Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
XI LO, ul. 11 Listopada 26, sala 201

10.04.2019, godz. 13.15 - seminarium
Kompetencje społeczne na rynku pracy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

11.04.2019, godz. 17.15 - warsztaty - ODWOŁANE
Ocenianie kształtujące w teorii i praktyce
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

12.04.2019, godz. 16.00 - warsztaty
Kompetencje metodyczne katechetów
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

12.04.2019, godz. 11.20 - lekcja otwarta - ODWOŁANE
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
PSP 4, ul. Wyścigowa 49

12.04.2019, godz. 16.00 - warsztaty - ODWOŁANE
Rozwijanie zdolności umysłowych dzieci wraz z edukacją matematyczną (według metody prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej)
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

15.04.2019, godz. 16.30 - warsztaty - ODWOŁANE
Wykorzystanie polskich tańców narodowych w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.04.2019, godz. 13.15 - seminarium
Planowanie i organizowanie kształcenia zawodowego w świetle proponowanych zmian
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

23.04.2019, godz. 16.00 - warsztaty - ODWOŁANE
Matematyka inaczej - rytm, muzyka, choreografia
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

24.04.2019, godz. 13.15 - seminarium
Dostosowanie programów nauczania dla potrzeb rynku pracy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2019, godz. 15.30 - seminarium - ODWOŁANE
Między Warszawą a Radomiem. Walery Przyborowski jako badacz powstania styczniowego - spotkanie z dr Piotrem Wdowskim
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.04.2019, godz. 16.00 - warsztaty - ODWOŁANE
Praca domowa inaczej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.04.2019, godz. 15.30 - warsztaty
Ziemia - zagrożona planeta? Oczami fizyka
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25


Sieć współpracy

02.04.2019, godz. 16.00
Samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci w wieku przedszkolnym
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

05.04.2019, godz. 16.00
Mam Asa w klasie
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2019, godz. 15.30 - ODWOŁANE
Praca z uczniem zdolnym - Radomskie Zawody Fizyczne
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

25.04.2019, godz. 17.15 - ODWOŁANE
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

29.04.2019, godz. 14.00
Mój region - moja Ojczyzna
RODoN, ul. J. Słowackiego 17Polecamy

Konkurs na programy nauczania - języki obce, technika, edukacja dla bezpieczeństwa


MEN - ocena pracy - Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela


Projekt ORE "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"


Egzamin ósmoklasisty


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Archiwum


Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
Poradnik dla szkół
Monitoring wizyjny wskazówki
Poradnik dotyczący zatrudniania
Urząd Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki