RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        

Najbliższe zajęcia:

UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


4.06.2018, godz. 13.30 - lekcja otwarta
Barwy i dźwięki Święta Dziecka w Polsce Niepodległej
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

6.06.2018, godz. 15.30 - warsztaty
Masaże i masażyki, jako narzędzie w terapii negatywnych emocji dziecięcych
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

6.06.2018, godz. 15.00 - seminarium
Ścieżki rozwoju zawodowego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

7.06.2018, godz. 9.20 - lekcja otwarta
Edukacja matematyczna
PSP 21, ul. Trojańska 5

8.06.2018, godz. 8.00 - lekcja otwarta
Jak stworzyć kopułę geodezyjną?
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30 sala 105

11.06.2018, godz. 17.00 - warsztaty
Ocenianie kształtujące - techniki i strategie
PSP 21, ul. Trojańska 5

11.06.2018, godz. 14.00 - szkolenie - ZMIANA DATY
13.06.2018, godz. 14.00 - szkolenie
Egzamin ósmoklasisty
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.06.2018, godz. 14.00 - seminarium - ZMIANA DATY
19.06.2018, godz. 14.00 - seminarium
Rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu u dzieci. Ćwiczenia rytmiczne i emisyjne
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.06.2018, godz. 10.00 - gra miejska
Historia i architektura Radomia
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.06.2018, godz. 15.00 - seminarium
Zmiany w prawie oświatowym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.06.2018, godz.14.30 - szkolenie
Alternatywne formy na zajęciach WF
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.06.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Edukacyjne wykorzystanie gazet i czasopism na katechezie
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

15.06.2018, godz. 16.00 - szkolenie - ZMIANA DATY
22.06.2018, godz. 14.30 - szkolenie
Mam Asa w klasie. Trening umiejętności społecznych dziecka z ASD w kontekście teorii umysłu
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.06.2017, godz. 10.00 - warsztaty
Związki Jana Kochanowskiego z Ziemią Radomską - wykorzystanie nowej wystawy muzeum w pracy dydaktycznej
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

19.06.2018, godz. 15.20 - warsztaty
Efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach
XI LO, ul. 11 Listopada 27 sala 201

20.06.2018, godz. 15.00 - seminarium
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Kryteria oceny pracy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

20.06.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Magia przedstawień teatralnych – przedszkolaki tworzą, przedstawiają, przeżywają
PP 1, ul. Zientarskiego 3

21.06.2018, godz. 14.30 - szkolenie
Indywidualizacja pracy z uczniem - najczęstsze problemy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.06.2018, godz. 16.00 - warsztaty - ZMIANA DATY
28.06.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Magia przedstawień teatralnych – przedszkolaki tworzą, przedstawiają, przeżywają
PP 1, ul. Zientarskiego 3Sieć współpracy:

1.06.2018, godz. 17.00
Mam Asa w klasie. Wykorzystanie TIK w nauczaniu dzieci z ASD
PSP nr 12 Specjalna, ul. Św. Brata Alberta 1A

13.06.2018, godz. 16.30
Spotkanie opiekunów sieci "Mój region-moja Ojczyzna"- ewaluacja projektu
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

15.06.2018, godz. 16.00
Techniki uczenia się. Podsumowanie pracy
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1
Polecamy

Projekt ORE "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"


Muzeum Historii Polski - konkurs "40 pokoleń"


Zaproszenie do Akademii Liderów Oświaty


Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


Lekcje z ZUS - szkoły ponadgimnazjalne


Projekt z ZUS - szkoły podstawowe i gimnazja


Egzamin ósmoklasisty


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy i wsparcia


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dopalaczy


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki