RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 229/2017                                                                                                        Organizujemy: szkolenia * warsztaty metodyczne * seminaria * konferencje * szkolenia rad pedagogicznych * lekcje otwarte * konsultacje * sieci współpracy * kompleksowe wspomaganie szkół                                                                                                        

Najbliższe zajęcia:

UWAGA!
Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/szkolenia


12.09.2018, godz. 13.30 - seminarium
Awans zawodowy w świetle nowych zmian
CKU, ul. Tadeusza Kościuszki 7 (sala konferencyjna)

12.09.2018, godz. 16.00 - gra miejska
Europejski Dzień Języków 2018
PSP nr 4, ul. Wyścigowa 49

13.09.2018, godz. 17.00 - warsztaty
Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

14.09.2018, godz. 15.00 - warsztaty
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
I LO, ul. Żeromskiego 10

18.09.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

19.09.2018, godz. 13.30 - seminarium
Regulacje prawne w zakresie zmian w szkolnictwie zawodowym
CKU, ul. Kościuszki 7

19.09.2018, godz. 15.30 - gra miejska
Impreza na orientację, czyli wędrówka z mapą w mieście
RODoN/Park Kościuszki

19.09.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu u dzieci. Ćwiczenia rytmiczne i emisyjne
PSP nr 19, ul. Energetyków 10

21.09.2018, godz. 16.00 - warsztaty - ZMIANA TERMINU
28.09.2018, godz. 16.00
Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela religii
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

24.09.2018, godz. 15.30 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

25.09.2018, godz. 8.45 - lekcja otwarta
Wrześniowe, muzyczne opowieści o wojennych losach żołnierzy
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

25.09.2018, godz. 15.30 - warsztaty
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie 8 szkoły podstawowej
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

25.09.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

25.09.2018, godz. 15.20 - warsztaty
Programy doradztwa zawodowego i Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w klasach VII i VIII
XI LO, ul. 11 Listopada 26 s. 211

25.09.2018, godz. 15.00 - warsztaty
Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego
I LO, ul. Żeromskiego 10

25.09.2018, godz. 15.30 - warsztaty
Ciekawa lekcja matematyki w szkole podstawowej
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

26.09.2018, godz. 13.30 - seminarium
Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego
CKU, ul. Tadeusza Kościuszki 7 (sala konferencyjna)

26.09.2018, godz. 16.00 - warsztaty
Wybrane propozycje repertuarowe na uroczystości szkolne z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
PSP nr 19, ul. Energetyków 10

27.09.2018, godz. 17.00 - warsztaty
Rozwiązania innowacyjne w edukacji wczesnoszkolnej
PSP nr 21, ul. Trojańska 5


Sieć współpracy 17.09.2018, godz. 15.30
Mój region-moja Ojczyzna. Spotkanie organizacyjne
PSP nr 29, ul. Ceglana 14

18.09.2018, godz. 15.30
Praca z uczniem zdolnym - Radomskie Zawody Fizyczne
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

21.09.2018, godz. 17.00 ODWOŁANE
Spotkanie organizacyjne sieci "Mam Asa w klasie"
PSP nr 12 Specjalna, ul. Św. Brata Alberta 1A


26.09.2018, godz. 18.00
CHEMIKOdkrywcy - innowacyjna chemia. Spotkanie organizacyjne
PSP nr 6, ul. Rapackiego 24

28.09.2018, godz. 16.00 ODWOŁANE
Trening umiejętności społecznych dziecka z ASD w kontekście teorii umysłu
PSP nr 12 Specjalna, ul. Św. Brata Alberta 1A

Polecamy

"Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" - zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat lub zdjęcie


Ogólnopolski konkurs "'Nie jestem żadną bohaterką'. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)"


Lekcje z ZUS - najważniejsze informacje


Konferencja "Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży""


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Ochrona danych osobowych w szkole - poradnik UODO i MEN


Ośrodek Rozwoju Edukacji - Konkurs na opracowanie koncepcji programu nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji


Projekt ORE "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"


Zaproszenie do Akademii Liderów Oświaty


Egzamin ósmoklasisty


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Przydatne linki